Showing the single result

ماده ضدعفونی کننده دست

ضدعفونی کننده ها دسته ای از مواد ضد میکروب هستند که در سطح بافتهای زنده پوست و بدن استفاده می